مسجد، سرمایه اجتماعی و امنیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی نقش مسجد در افزایش سرمایه اجتماعی و امنیت می باشد. بدین منظور توصیف‌های انجام شده از مسجد و تأثیر آن در تولید سرمایه اجتماعی و ایجاد امنیت مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بر اساس منابع اصیل اسلامی و نظریه‌های مدیریتی دانشمندان مختلف می باشد.توصیف‌های انجام شده نشان دهنده این است که مسجد علاوه بر محل عبادت، نقش به سزایی در تولید و توزیع سرمایه اجتماعی در جامعه اسلامی دارد که منجر به امنیت اجتماعی می شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mosque, Social Capital and Security

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the role of mosque in increasing social capital and security. To this end, the descriptions of the mosque and its impact on social capital production and security have been examined. The descriptive-analytical research method is based on the original Islamic sources and management theories of various scholars. It becomes social security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mosque
  • social capital
  • Security