مدرسه، سرمایه اجتماعی و امنیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در لغت امنیت شامل فراغت از هر گونه تهدید یا حمله و یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله، و در اصطلاح سیاسی و حقوقی امنیت در حوزه‌های ‌فردی، اجتماعی،  ملی و بین­المللی و حتی سلامت و بهداشت و آموزش به­کار برده می­شود.". آن چه که در این امنیت می‌تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم (از طریق توسعه سرمایه اجتماعی) نقش مؤثری داشته باشد آموزش و پرورش هر کشور است. آموزش و پرورش منحصر به افراد، زمان، مکان، یا عمل خاصی نیست. یعنی به طور مشخص «آموزش و پرورش» منحصر به مدرسه، کودکان، یا آموزش دروس خاصی نیست، بلکه «آموزش و پرورش» برای همه، در هر مقطعی از زمان و مکان است و بر عملکرد افراد در جامعه تأثیر گذار است. یکی دیگر از اهداف آموزش و پرورش ایجاد و توسعه اعتماد اجتماعی است. اعتماد اجتماعی ایجادکننده هم‌فکری، تعاون و هم‌یاری در حل مشکلات و مسایل جامعه است و منجر به افزایش تعهدات اجتماعی می­شود. هر جا که نیاز به توجه بیشتر بر امنیت در هر حوزه‌ای در جوامع احساس می‌شود آموزش و پرورش و سیستم آن می‌تواند پرچم‌دار رفع این نیاز باشد. بنابراین سرمایه اجتماعی مقوله­ای نسبتاً جدید در کنش­های اجتماعی محسوب می­گردد که تأثیرات زیادی بر جنبه­های مختلف زندگی انسان­ها از جمله امنیت ملی دارد که با واسطه‌گری آموزش و پرورش ارتقاء خواهد یافت. لذا در این مقاله سعی بر این است به رابطه مدرسه با سرمایه اجتماعی سپس، نقش‌ آن‌ها در امنیت در جامعه پرداخته شود. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

School, Social Capital and Security

چکیده [English]

In the word security, it refers to any threat or attack or readiness to deal with any threat and attack, and in the political and legal terms security applies to individual, social, national and international areas, and even health and education. What can play a direct and indirect role (through the development of social capital) in this security is the education of each country. Education is not limited to individuals, times, places, or practices. That is to say, "education" is not limited to school, children, or special education, but "education" for everyone, at any time and place. One of the goals of education is to create and develop social trust, which creates co-thinking, co-operation and assistance in solving community problems and issues, and contributes to increased social commitment. Where there is a need for greater attention to security in every area of ​​society, education and its system can be flagged to address this need, so social capital is a relatively new category of social action that has many impacts on aspects It has a variety of human lives, including national security, mediated by education It will find time. In this article, we try to relate the school to social capital, and then to their role in community security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education management
  • school
  • social capital
  • National Security