مروری بر مفاهیم رابطه بین توسعه سرمایه اجتماعی، توسعه مالی و امنیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

توسعه مالی موجب افزایش امنیت در جامعه می‌شود. همچنین سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی تأثیرگذار است. با توجه به این امر، در طی چند دهه گذشته، مفهوم سرمایه اجتماعی توجه بسیاری از پژوهشگران علوم اجتماعی را به خود جلب کرده است. سرمایه اجتماعی به ویژگی‌های سازمان‌های اجتماعی مانند شبکه‌های ارتباطی، هنجارها و اعتماد اجتماعی اشاره می‌کند که هماهنگی و همکاری را برای منافع متقابل تسهیل می‌کند. جامعه شناسان، دانشمندان علوم سیاسی و اقتصاددانان زیادی در جستجو برای پاسخ به طیف گسترده‌ای از سؤالات در زمینه رشته خود به مفهوم سرمایه اجتماعی توسل جسته‌اند. با توجه به اهمیت فزاینده و حوزه پژوهشی بسیار گسترده سرمایه اجتماعی در علوم مختلف، در این مقاله به برخی از حوزه‌های تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی، و موضوعات مرتبط با آن مانند صنعتی شدن، پرداخت مالیات، گزارشگری مالی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی و عملکرد و اثر آن بر افزایش امنیت در جامعه پرداخته خواهد شد.
واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، توسعه مالی، صنعتی شدن، گزارشگری مالی، عملکرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An overview of the concepts of relationship between social capital development, financial development and security

چکیده [English]

Financial development increases security in the community. Social capital also influences financial development. Over the few past decades, the concept of social capital has gained the attention of wide range of social science disciplines. Social capital refers to features of social organization such as networks, norms and social trust that facilitate coordination and cooperation for mutual benefit. A growing number of sociologists, political scientists, and economists have invoked the concept of social capital in the search for answers to a broadening range of questions being confronted in their own fields. Regarding the increasing importance and wide scope of social capital research in the social science, this paper addresses some areas such as financial development, industrialization, tax payment, financial reporting, and corporate social responsibility and performance that are affected by social capital and its effect on increasing community security

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • financial development
  • industrialization
  • Financial Reporting
  • performance