مشارکت ‌‌سازمان‌های مردم نهاد در فرآیند دادرسی کیفری به مثابه سرمایه اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

‌‌سازمان‌های مردم­نهاد به عنوان یک سرمایة اجتماعی برای همه ‌‌ دولت‌ها  مطرح هستند به نحوی که امروزه یکی از شاخص‌های توسعه­ یافتگی هر کشور به میزان دخالت و مشارکت این‌‌ سازمان‌ها در اداره امور مملکت بستگی دارد، در چند سال اخیر ‌‌سازمان‌های ‌مردم نهاد در کشور ما حضور فیزیکی دارند. از همین رو در راستای سیاست جنایی مشارکتی ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عنوان یک نوآوری به ‌‌سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه‌ آن‌ها جنبه حمایتی دارند به صورت حصری در جهت مداخله در فرآیند کیفری پرداخته است. که از این پس با وجود اینکه ‌‌سازمان‌های مذکور بزه دیده اصلی نیستند اما تحت شرایطی در دادرسی کیفری ایفای نقش می‌کنند. هدف اصلی پژوهش پیش رو از یک سو بررسی نقش سمن‌ها در فرآیند کیفری و از طرف دیگر راهکارهای توسعه و تقویت سرمایه اجتماعی این‌‌ سازمان‌ها در فرآیندکیفری است که‌ آن‌ها را مورد شناسایی و بررسی قرار داده‌ایم. و در صورت بهبود بخشی و توجه به این موارد وضعیت ‌‌سازمان‌های مذکور در جریان رسیدگی‌های‌کیفری ارتقاء پیدا خواهد کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Participation of NGOs in the criminal justice process As social capital

چکیده [English]

Entity NGOs are a social asset for all governments so that one of the indicators of development in any country today depends on the extent to which these organizations are involved in running the state affairs. have. Therefore, in line with the participatory criminal policy of Article 66 of the Criminal Procedure Code of 2013, as an innovation, the NGOs whose statutes have a supportive character have been heavily involved in the criminal process, which has since They are not the main crime, but they play a role in criminal proceedings under certain conditions. The main purpose of the present study is to examine the role of NGOs in the criminal process, on the one hand, and the strategies of developing and enhancing the social capital of these organizations in the criminal process, on the other hand, which we have identified and examined. And if the situation is improved and paid attention to, these organizations will be upgraded during criminal proceedings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • People Organizations
  • Criminal process
  • social capital
  • Criminal protection