تاثیر مهاجرت اتباع بیگانه(افاغنه) بر امنیت اجتماعی(مورد مطالعه شهر قم)

نویسندگان

چکیده

برقراری نظم و امنیت پایدار در جامعه یکی از دغدغه‌های اصلی جوامع به شمار می‌آید. عوامل مختلفی بر امنیت اجتماعی اثر گذاشته و باعث بسیاری از ناهنجاری‌ها و بی‌ثباتی در جامعه می‌شوند. یکی از این عوامل، مهاجرت اتباع بیگانه می‌باشد. مهاجرت یکی از پدیده‌های اجتماعی است و چنانچه به صورت بی‌رویه و در سطح گسترده انجام شود به یک معضل اجتماعی تبدیل می‌شود. در این پژوهش آثار مهاجرت(اتباع بیگانه) بر امنیت اجتماعی از دید فرماندهان و مدیران استان قم بررسی گردیده و برای مطالعه دقیق‌تر و مناسب‌تر، شهر قم را به عنوان جامعه هدف انتخاب نموده‌ایم. در همین راستا مهاجرت را به عنوان متغیر مستقل و امنیت اجتماعی را متغیر وابسته در نظر گرفته شده و با استفاده از روش توصیفی‌‌ـ‌تحلیلی و نظرخواهی از 165 نفر از فرماندهان و مدیران امنیتی شهر قم بر اساس شاخص‌ها و مولفه‌های تأثیرگذار(جرایم مورد کاوش) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های تحقیق تاییدکننده‌ تاثیر مستقیم مهاجرت در افزایش ناامنی، وضعیت شغلی، وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعی در رابطه با جرائم مورد کاوش بوده که نتیجه آن، ایجاد ناامنی و کاهش احساس امنیت در این زمینه‌ها می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of the immigration of foreign nationals (Afghans) on Social Security (case study in Qom)

نویسندگان [English]

  • Behrooz Izadi
  • Ali Bamaeyan
چکیده [English]

Establishing sustainable security and order in society comes to a concern of societies. Various factors affect the social security and cause a lot of uncertainty and abnormalities in the community. One of these factors is the immigration of foreign nationals. Immigration is a social phenomena and if done on a large scale and improper become a social problem . In this study, the effects of immigration (foreigners) on social security has been studied from the perspective of commanders and managers of Qom province. In this regard migration as independent variables and social security as dependent variable are considered, and using a descriptive-analytic method and survey of 165 security managers and commanders of Qom, based on affecting indicators and components (crime explored) were analyzed. The findings confirms a direct effect on insecurity, immigration, employment status, economic status, social status in relation to crimes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • immigration
  • Foreign nationals
  • Afghans
  • social security
  • Qom