نقش ورزش، تحرک و آمادگی جسمانی در ارتقاء توان رزمی کارکنان ناجا مطالعه موردی کارکنان کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و یگان امداد فرماندهی انتظامی استان قم

نویسندگان

چکیده

یکی از نیازهای ضروری نیروهای مسلح برخورداری از آمادگی جسمانی و رزمی در جهت اجرای موفقیت‌آمیز مأموریت‌های محوله، در شرایط مختلف می‌باشد. لذا، در دستیابی به این مهم، تدوین برنامه‌های بلند مدت ورزشی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. مربیان ورزشی و آمادگی جسمانی نیروهای انتظامی، باید افرادی کارشناس و متخصص بوده تا بتوانند با آگاهی و شناخت کامل و با بهره‌گیری از تجربیات و آخرین دستاوردهای علمی، فنی و تحقیقاتی در پلیس سایر کشورها، حفظ و ارتقای آمادگی جسمانی نیروهای انتظامی را بر عهده گرفته و آموزش‌های لازم را به دور از هرگونه آسیب و صدمه به آن‌ها ارائه کنند.
در این مقاله با روشی توصیفی- پیمایشی به بررسی نقش ورزش و مؤلفه-های آمادگی جسمانی در ارتقاء توان رزمی کارکنان نیروی انتظامی پرداخته شده است. در این راستا، ابتدا ادبیات نظری مقاله با مطالعات کتابخانه‌ای و روش فیش‌برداری تکمیل شد و مدل مفهومی تحقیق طراحی شد. سپس پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته جهت سنجش تأثیر مؤلفه‌های متغیر مستقل سلامت جسمی و روانی (شامل سلامت جسمانی، کارکرد اجتماعی، علائم افسردگی، اضطراب و اختلالات خواب) بر متغیر وابسته توان رزمی کارکنان و فرضیات تحقیق طراحی و در بین افراد یک نمونه ۲۰۳ نفری (بر اساس فرمول کوکران) از کارکنان کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و یگان امداد فرماندهی انتظامی استان قم توزیع شد. نتایج حاصل از این پژوهش، فرضیات تحقیق را تأیید و نشان داد که بین ورزش، تحرک و آمادگی جسمانی و افزایش توان رزمی کارکنان نیروی انتظامی رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Sport, Exercise and Fitness in increasing Combat Police Personnel A case study into the Personnel of Qom Police

نویسندگان [English]

  • Qasem Nasri
  • Hassan Zarei Matin
چکیده [English]

The aim of this research was the sociological investigation of the effect of social disorder on drug addiction in two research samples from Qom prisons and districts. The study was an applied research that was carried out by using document analysis, survey and causal-comparative designs. The first research population included 1800 addicts in Qom prisons from among whom 175 were selected based on Cochran formula using simple random sampling technique. The second sample included 346 clean respondents that were selected through the clustered systematic sampling technique.

کلیدواژه‌ها [English]

  • skill enhancement
  • Empowerment
  • efficiency of human workforce
  • social security